Archiwum kategorii: Strona główna

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Strzelcach Opolskich uprzejmie informuje, że z dniem 01 czerwca 2020r. – dla lokali mieszkalnych na prawach spółdzielczych – dokonano zmniejszenia składnika opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych w pozycji dotyczącej podatków i opłat lokalnych w związku z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo odrębnej własności tych gruntów.

Komunikat dla mieszkańców

Informujemy mieszkańców, ze z dniem 01 lutego 2020 r. Energetyka Cieplna Opolszczyzny wprowadziła nową Taryfę dla ciepła nr 19/2020, zgodnie z którą ceny za dostawę energii cieplnej zostały podwyższone o 5%.

Taryfa została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki numer 7/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r.

1 9 10 11 12