Archiwum autora: Administrator

Ostrzeżenie nt. ciągów zwrotnych

Informuje się mieszkańców, że w okresie jesienno – zimowo – wiosennym może występować okresowo zjawisko zwrotnych ciągów w instalacji wentylacyjno – kominowej, stanowiące poważne zagrożenie życia i bezpieczeństwa mieszkańców.

Spowodowane to może być zbytnim doszczelnieniem stolarki okiennej, obniżeniem temperatury zewnętrznej, intensywnymi opadami śniegu.

Mając powyższe na uwadze, prosi się mieszkańców o częste wietrzenie pomieszczeń, szczególnie w trakcie używania urządzeń gazowych oraz pieców węglowych.

W przypadku stwierdzenia, pomimo dostosowania się do powyższego zalecenia, jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu wentylacji, prosimy o informację pod nr telefonu 774630045.

Przetarg na kompleksowe usługi

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Strzelcach Opolskich zaprasza do składania ofert
w przetargu nieograniczonym na:

Kompleksowe usługi w zakresie konserwacji, remontów bieżących oraz usuwania usterek i awarii w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej

Oferta powinna zawierać:

 1. Cenę ryczałtową (miesięczną) wraz z kosztem materiałów oraz sprzętem za realizowany zakres prac zgodny z załącznikiem nr 1.
 2. Cenę roboczogodziny za wykonywanie dodatkowych usług nieobjętych w/w załącznikiem w zakresie:
  • usługi ogólnobudowlane
  • usługi instalacyjno-hydrauliczne (wod-kan, gaz, c.o.)
  • usługi elektryczne
  • usługi transportowe sprzętem własnym
  • doraźne prace porządkowe na terenach własnych Spółdzielni

Ofertę należy składać w siedzibie spółdzielni pokój nr 1, z dopiskiem „Obsługa zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich”

Termin składania ofert upływa dnia 28 września 2023 r. o godz. 1000.

Termin składania ofert zostaje przesunięty do dnia 13 października 2023 r.

Czytaj dalej

Powiadomienie

Uprzejmie informujemy mieszkańców zamieszkałych w Tarnowie Opolskim na Os. Zakładowym, że zgodnie z obowiązującymi przepisami od dnia 01 stycznia 2023 r. do ceny gazu będzie naliczany podatek VAT w wysokości 23%.

Od 1 lutego do 31 grudnia 2022 roku w ramach tarczy antyinflacyjnej stawka podatku VAT na gaz ziemny była  obniżona do 0%.

Nowy regulamin rozliczania kosztów gospodarki cieplnej

Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że uchwałą nr 9/22 Rady Nadzorczej z dnia 27.06.2022 został zatwierdzony nowy regulamin rozliczania kosztów gospodarki cieplnej z mocą obowiązującą od sezonu rozliczeniowego 2022/2023.

Powyższe zmiany w regulaminie zostały podyktowane z uwagi na konieczność dostosowania go do zmian w ustawie Prawo Energetyczne.