Członkowie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich.

Imię i nazwisko Funkcja w Zarządzie
Piotr Bomba Prezes Zarządu
Krzysztof Kobylański Zastępca Prezesa