Informacje

Uzyskanie dostępu do „Strefy członkowskiej” wymaga wypełnienia i złożenia wniosku o nadanie loginu i hasła, akceptacji zasad korzystania ze „Strefy członkowskiej” oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przy składaniu wniosku należy posiadać przy sobie dokument potwierdzający tożsamość.

Uwaga!
Ubiegać się o dostęp do modułu strefa członkowska mogą tylko członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich.
W przypadku nie otrzymania w ciągu 2 tygodni na podanego we wniosku maila identyfikatora oraz hasła prosimy o sprawdzenie folderu „Spam”. Jeśli tam również nie będzie wspomnianego maila prosimy o kontakt na adres sekretariat@smstrzece.pl .

Zasady korzystania z modułu strefa członkowska
Wniosek o nadanie loginu i hasła do modułu strefa członkowska