Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Krakowska 18
47-100 Strzelce Opolskie
NIP: 7560004735
REGON: 000488250

WYKAZ TELEFONÓW

Nr telefonu
Centrala 774624430
DZIAŁ ORGANIZACYJNY
Kierownik Działu 774624439
Sprawy członkowsko-mieszkaniowe 774624441
Kadry 774624442
Windykacja 774624449
DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY
Główny Księgowy 774624450
Kierownik Działu 774624454
Czynsze 774624457
774624458
Księgowość 774624451
774624452
DZIAŁ GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI
Kierownik Działu 774624445
Zastępca Kierownika ds. Eksploatacji 774624445
Sprawy techniczno-remontowe 774624437
Zwrot kosztów wymiany okien 774624446
Rozliczenia wody i śmieci 774624447
Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni  774630046