Archiwum kategorii: Przetargi na usługi

Przetarg na kompleksowe usługi

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Strzelcach Opolskich zaprasza do składania ofert
w przetargu nieograniczonym na:

Kompleksowe usługi w zakresie konserwacji, remontów bieżących oraz usuwania usterek i awarii w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej

Oferta powinna zawierać:

 1. Cenę ryczałtową (miesięczną) wraz z kosztem materiałów oraz sprzętem za realizowany zakres prac zgodny z załącznikiem nr 1.
 2. Cenę roboczogodziny za wykonywanie dodatkowych usług nieobjętych w/w załącznikiem w zakresie:
  • usługi ogólnobudowlane
  • usługi instalacyjno-hydrauliczne (wod-kan, gaz, c.o.)
  • usługi elektryczne
  • usługi transportowe sprzętem własnym
  • doraźne prace porządkowe na terenach własnych Spółdzielni

Ofertę należy składać w siedzibie spółdzielni pokój nr 1, z dopiskiem „Obsługa zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich”

Termin składania ofert upływa dnia 28 września 2023 r. o godz. 1000.

Termin składania ofert zostaje przesunięty do dnia 13 października 2023 r.

Czytaj dalej