Wykaz członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich.

Imię i nazwisko Funkcja w Radzie Nadzorczej
Henryk Mańka Przewodniczący Rady
Danuta Urbaniak Zastępca Przewodniczącego,
Kazimiera Gola Sekretarz
Anna Bolechowska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Robert Hajduk Przewodniczący Komisji GZMiN
Janina Pasierbska Członek
Zofia Kowalczyk Członek
Bartłomiej Pencko Członek
Mateusz Zarówny Członek

Dyżury Członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich  w 2024 roku

Dyżury członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich pełnione będą w godzinach 15.30 – 16.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Krakowskiej 18 w Strzelcach Opolskich w następujących dniach:

8 stycznia, 5 lutego, 4 marca, 8 kwietnia, 6 maja, 3 czerwca, 1 lipca, 5 sierpnia, 2 września, 7 października, 4 listopada, 2 grudnia.