Wykaz członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich.

Imię i nazwisko Funkcja w Radzie Nadzorczej
Henryk Mańka Przewodniczący Rady
Danuta Urbaniak Zastępca Przewodniczącego,
Kazimiera Gola Sekretarz
Anna Bolechowska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Robert Hajduk Przewodniczący Komisji GZMiN
Janina Pasierbska Członek
Zofia Kowalczyk Członek
Bartłomiej Pencko Członek
Mateusz Zarówny Członek

Dyżury  Członków  Rady  Nadzorczej  w  2023  roku

Lp.  Termin dyżuru Imię i nazwisko dyżurującego
Członka Rady Nadzorczej
1 2 stycznia 2023 r. Henryk Mańka
2 6 lutego 2023 r. Janina Pasierbska
3 6 marca 2023 r. Robert  Hajduk
4 3 kwietnia 2023 r. Danuta Urbaniak
5 8 maja 2023 r. Zofia Kowalczyk
6 5 czerwca 2023 r. Kazimiera Gola
7 3 lipca 2023 r. Anna Bolechowska
8 7 sierpnia 2023 r.
Henryk Mańka
9 4 września 2023 r.
Mateusz Zarówny
10 2 października 2023 r.
Bartłomiej Pencko
11 6 listopada 2023 r.
Danuta Urbaniak
12 4 grudnia 2023 r.
Robert  Hajduk

Dyżury pełnione będą w godzinach 15.30 – 16.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Krakowskiej 18 w Strzelcach Opolskich.