Przetarg na docieplenie budynku Os. Piastów Śl. 7 i 14

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Strzelcach Opolskich zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych  (metodą lekką mokrą w systemie CERESIT lub KABE) budynków mieszkalnych, położonych w Strzelcach Opolskich na os. Piastów Śląskich 7 ( klatka I, II, III ) oraz os. Piastów Śląskich 14.

 1. Zakres prac dociepleniowych obejmuje:
  1. Docieplenie ścian cokołu (styrodur 8 cm) wraz z wykonaniem izolacji
   z folii kubełkowej.
  2. Ułożenie listwy startowej.
  3. Docieplenie ścian, metodą lekką mokrą.
  4. Docieplenie ościeży metodą lekką mokrą.
  5. Wymianę obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej (parapety, opierzenia itp.).
  6. Dwukrotne malowanie farbą ścian cokołu budynku.
  7. Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną zewnętrzną elewacji ścian
   i sufitów.
  8. Szpachlowanie wraz z tynkowaniem ścian.
  9. Szpachlowanie ścian i sufitów.
  10. Montaż listew narożnikowych z siatką oraz z kapinosem.
  11. Montaż listew aluminiowych narożnikowych z siatką.
  12. Malowanie farbami chlorokałczukową balustrad z prętów prostych – kolor czarny.
  13. Wykonanie opaski z obrzeży trawnikowych.
 2. Pożądany termin wykonania zamówienia do 15.11.2024 r.
 3. Oferta powinna zawierać:
  1. Cenę ryczałtową netto + VAT docieplenia 1 m2 ściany cokołowej (robocizna, klej, styropian gr. 8 cm, kołki, szpachla, siatka wraz z wykonaniem izolacji z folii kubełkowej oraz wykonaniem wykopu na głębokość 0,50 m.
  2. Cenę ryczałtową netto + VAT docieplenia 1 m2 ściany metodą lekką mokrą (robocizna, klej, styropian gr. 10 cm, kołki, szpachla, siatka, tynk silikonowy 2 mm), ułożeniem listwy startowej aluminiowej wraz z ustawieniem i pracą rusztowania.
  3. Cenę ryczałtową netto + VAT docieplenia 1 m2 ościeży metodą lekką mokrą (robocizna, klej, styropian 2 cm, kołki, szpachla, siatka, tynk silikonowy 2 mm kolor biały, baranek, obłożenie naroży wypukłych kątownikami aluminiowymi).
  4. Siatkowanie, szpachlowanie, ułożenie tynku silikonowego 2 mm baranek kolor biały 1 m2 ścian loggii.
  5. Siatkowanie, szpachlowanie, malowanie farbą fasadową kolor biały 1 m2 sufitów loggii.
  6. Cenę ryczałtową netto + VAT (obejmującą robociznę oraz koszt materiałów):
   • Wymiany 1 m2 obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej (parapety wraz z montażem zaślepek),
   • Demontażu i montażu 1 m2 nowego pasa podrynnowego, murki ogniowe, okapy z blachy ocynkowanej (długość pasa min 6,00 mb, gr. min 
    0,63 mm).
   • Montaż 1 mb narożnika perforowanego aluminiowego z siatką wraz
    z kapinosem,
   • Montaż 1 mb narożnika perforowanego aluminiowego z siatką,
   • Dwukrotnego malowania 1 m2 farbą silikatową elewacji ścian.
   • Dwukrotne malowanie farbą silikonową wraz z gruntowaniem 1 m2 istniejącego docieplenie.
   • Dwukrotnego malowania 1 m2 farbą emulsyjną fasadową ścian.
   • Dwukrotnego malowania 1 m2 farbą emulsyjną fasadową sufitów.
   • Skucia i uzupełnienie 1 m2 tynku z podziałem na:
    • ściana,
    • cokół.
   • Szpachlowania 1 m2 ( siatka, szpachla) z podziałem na:
    • ściany,
    • sufity.
   • Ułożenia 1 mb opaski z obrzeży trawnikowych 8x30x100 na podsypce piaskowej.
  7. Wartość 1 roboczogodziny wraz z narzutami (koszty ogólne, zysk, VAT) dla robót dodatkowych niewymienionych w pkt 3 ppkt 1 ÷ 5 niniejszej specyfikacji.
  8. Termin wykonania.
  9. Okres gwarancji. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest udzielenie minimum 5-letniej gwarancji.
  10. Nr konta bankowego, na które należy dokonać zwrot wadium.
 4. Ofertę należy składać w siedzibie spółdzielni pokój nr 1, z dopiskiem „Docieplenie 2024”.
 5. Termin składania ofert upływa dnia 15.07.2024 r. o godz. 1000.
 6. Uprawniony do bezpośredniego kontaktu z oferentami jest:
  • Adrian Knapiak (tel. 77-462-44-45),
  • Krzysztof Dudkiewicz (tel. 77-462-44-37).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dołączenie do oferty następujących dokumentów:

 • dołączenie referencji z okresu ostatnich 3 lat potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – w tym min. 2 (dwie) roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości większej niż 200.000 zł brutto każda z nich.
 • dołączenie do oferty kserokopii polisy ubezpieczenia działalności firmy
 • dokonanie wpłaty wadium w wysokości 12.000 zł.
  Wpłatę wadium należy dokonać przelewem na konto nr 24102037140000420200078170.
  Termin wpłaty wadium upływa 15.07.2024 r. o godz. 900.
 • dołączenie do oferty oświadczenia o niezaleganiu w opłatach należnych składek ZUS oraz podatku.
 • dołączenia do oferty aktualnego zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 2 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.