Przetarg na sprzedaż lokali

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Krakowskiej 18 w Strzelcach Opolskich ogłasza, że w dniu 04.07.2024 r. o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni, odbędzie się przetarg ustny na:

 1. ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności wraz z udziałem w gruncie oraz częściach wspólnych budynku:
  • Osowiec, ul. Lipowa 1a/15 – pow. użytk. 44,20 m2 (2 pok. + kuchnia), IV p. – cena wywoławcza  200.000,00 zł.
 2. sprzedaż na odrębną własność lokali mieszkalnych i przeniesienie ich własności wraz z udziałem w gruncie oraz częściach wspólnych budynku:
  • Strzelce Op., ul. Gogolińska 19/35 – pow. użytk. 72,60 m2 (4 pok. +  kuchnia), IV p. – cena wywoławcza 300.000,00 zł.
   Wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię wynoszą:
   • energia użytkowa EU = 74,31 kWh/(m2*rok)
   • energia końcowa EK = 94,04 kWh/(m2*rok)
   • energia nieodnawialna pierwotna EP =  109,04 kWh/(m2*rok)
  • Strzelce Op., ul. Matejki 9/1 – pow. użytk. 51,85 m2 (1 pok. + kuchnia), parter – cena wywoławcza 165.000,00 zł.
   Wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię wynoszą:
   • energia użytkowa EU = 295,05 kWh/(m2*rok)
   • energia końcowa EK = 644,16 kWh/(m2*rok)
   • energia nieodnawialna pierwotna EP = 710,24 kWh/(m2*rok)
  • Strzelce Op., ul. Matejki 27/1 – pow. użytk. 54,80 m2 (2 pok. + kuchnia), parter – cena wywoławcza 171.000,00 zł.
   Wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię wynoszą:
   • energia użytkowa EU = 178,87 kWh/(m2*rok)
   • energia końcowa EK = 341,96 kWh/(m2*rok)
   • energia nieodnawialna pierwotna EP = 161,08 kWh/(m2*rok)

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, na konto 24 1020 3714 0000 4202 0007 8170 najpóźniej do dnia 01.07.2024 r. (liczy się data faktycznego wpływu na konto bankowe Spółdzielni) oraz złożenie oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu, warunkami i zasadami przetargu oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie Spółdzielni www.smstrzelce.pl

Wadium przepada na rzecz Spółdzielni w razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, natomiast osobom, które przetargu nie wygrały, wadium zwracane jest niezwłocznie po wskazaniu numeru rachunku bankowego.

Osoba wygrywająca przetarg, zobowiązana jest do dokonania zapłaty pełnej zaoferowanej kwoty oraz innych opłat poniesionych przez Spółdzielnię do przygotowania przetargu w ciągu 30 dni od zatwierdzenia przetargu przez Zarząd.

Koszty opłat notarialnych, sądowych i innych przewidzianych w Regulaminie przetargów na zbycie i najem lokali oraz innych nieruchomości w Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich ponosi nabywca i uiści je przy sporządzeniu aktu notarialnego.

Informacje o sposobie udostępniania lokali do obejrzenia udzielane są pod numerem 77 462 44 41.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Oświadczenie dla oferentów sprzedaż lokali, stan techniczny i RODO