Informacja o wyborze najkorzystniejszych oferty

Nazwa i adres Zamawiającego

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Strzelcach Opolskich

ul. Krakowska 18, 47-100 Strzelce Opolskie

Znak sprawy

SM.1.1.2021

Nazwa zamówienia

„Termomodernizacja budynków Krzywoustego 2, Opolska 14, Kupiecka 4, Krakowska 51, Krakowska 55, Krakowska 57, Krakowska 59, Krakowska 63 w Strzelcach Opolskich” – zadania 7 i 8 Projektu

 

Zadanie nr 7 – termomodernizacja budynku przy ul. Krzywoustego 2, działka nr 3663/10, Strzelce Op.

Nr. oferty

Nazwa (imię i nazwisko) wykonawców

Siedziba lub miejsce zamieszkania i adres wykonawców

Cena oferty

Ocena wg. kryteriów

1

TERMOEXPERT

ul. Broniewskiego 15 47-225 Kędzierzyn – Koźle

309 000,38

86

2

T.R.B. Piotr Tronia

ul. Bukowa 14, 42-160 Krzepice

388 000,00

68

3

Zakład Remontowo-Budowlany Ernest Gajda

ul. Szkolna 52, 47-133 Jemielnica

283 805,71

93

4

VESKO Paweł Serafin

48-355 Burgrabice 64

265 000,00

100

5

Góral Bud Porębski

Świniarsko 94, 33-395 Chełmiec

439 787,32

60

6

P.H.U. Now-Bud Leszek Nowak

ul. Osiedle 14A, 47-100 Strzelce Op.

316 755,74

83

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedziba albo adres zamieszkania wykonawcy, którego oferta została wybrana

VESKO Paweł Serafin (48-355 Burgrabice 64)

Uzasadnienie wyboru

Wybrany wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę, w ocenie zgodnej z przyjętymi kryteriami

           

 

Zadanie nr 8 – termomodernizacja budynku przy ul. Opolska 14 działka nr 1753/2, 317/6 obręb Strzelce Op.

Nr. oferty

Nazwa (imię i nazwisko) wykonawców

Siedziba lub miejsce zamieszkania i adres wykonawców

Cena oferty

Ocena wg. kryteriów

1

TERMOEXPERT

ul. Broniewskiego 15 47-225 Kędzierzyn – Koźle

286 734,17

85

2

T.R.B. Piotr Tronia

ul. Bukowa 14, 42-160 Krzepice

355 000,00

69

4

VESKO Paweł Serafin

48-355 Burgrabice 64

245 000,00

100

5

Góral Bud Porębski

Świniarsko 94, 33-395 Chełmiec

325 528,69

75

6

P.H.U. Now-Bud Leszek Nowak

ul. Osiedle 14A, 47-100 Strzelce Op.

315 143,10

78

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedziba albo adres zamieszkania wykonawcy, którego oferta została wybrana

VESKO Paweł Serafin (48-355 Burgrabice 64)

Uzasadnienie wyboru

Wybrany wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę, w ocenie zgodnej z przyjętymi kryteriami