Archiwum kategorii: Unia Europejska

Szczegóły projektu „Termomodernizacja budynków Krzywoustego 2, Opolska 14, Kupiecka 4, Krakowska 51, Krakowska 55, Krakowska 57, Krakowska 59, Krakowska 63 w Strzelcach Opolskich”

Projekt pn. Termomodernizacja budynków Krzywoustego 2, Opolska 14, Kupiecka 4, Krakowska 51, Krakowska 55, Krakowska 57, Krakowska 59, Krakowska 63 w Strzelcach Opolskich współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków Krzywoustego 2, Opolska 14, Kupiecka 4, Krakowska 51, Krakowska 55, Krakowska 57, Krakowska 59, Krakowska 63 w Strzelcach Opolskich
Nr projektu: POIS.01.03.02-00-0033/17
Beneficjent: Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Krakowska 18
47-100 Strzelce Opolskie
telefon: +48 77 462 44 30

Przedmiot projektu
Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków Krzywoustego 2, Opolska 14, Kupiecka 4, Krakowska 51, Krakowska 55, Krakowska 57, Krakowska 59, Krakowska 63 w Strzelcach Opolskich. Zakres projektu obejmuje m.in. ocieplenie ścian i stropodachów, a także wymianę stolarki okiennej, co zwiększy izolacyjność cieplną budynku i zwiększy jego efektywność energetyczną, ograniczając przy tym ubytki ciepła do atmosfery, co znajdzie pozytywne odzwierciedlenie w ograniczeniu zmian klimatu (zmniejszenie zapotrzebowania na energię). Wnioskodawca już na etapie planowania przeciwdziała negatywnym skutkom dla środowiska, dokonując wyboru wariantów inwestycji, optymalizujących zużycie energii (cieplnej i elektrycznej) przez budynki i poprawiające komfort życia mieszkańców. Wyeliminuje to niekorzystne zjawiska niedogrzewania i przegrzewania mieszkań. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe będą nowoczesne i spełniające aktualne wymagania. Przy prawidłowej eksploatacji obiekty nie będą powodować zagrożenia dla środowiska i klimatu.

Głównym celem Projektu jest poprawa efektywności energetycznej ośmiu wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Strzelcach Opolskich. Analiza społeczno-gospodarcza pokazuje zapotrzebowanie na działania założone w projekcie i wskazuje na pozytywne otoczenie projektu, co pozwoli na efektywną realizację celów. Budynki mieszkalne w Strzelcach Opolskich borykają się z problemami związanymi z nadmierną energochłonnością i stratami ciepła. Termomodernizowanie obiekty odbiegają bardzo znacząco od odpowiedniej charakterystyki energetycznej i racjonalizacji użytkowania energii.

Zakres Projektu:

Zadanie 1. ul. Kupiecka 4

 1. Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia wraz z cokołem.
 2. Wymiana istniejącej stolarki drewnianej na klatkach i w piwnicach na okna PCV.
 3. Wymiana istniejących źródeł na oprawy ze źródłem LED.

Zadanie 2. ul. Krakowska 51

 1. Ocieplenie stropu pod poddaszem.
 2. Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia wraz z cokołem.
 3. Wymiana istniejącej stolarki drewnianej na klatkach i w piwnicach na okna PCV.
 4. Wymiana drzwi zewnętrznych starych, drewnianych na nowe.
 5. Wymiana istniejących źródeł na oprawy ze źródłem LED.

Zadanie 3. ul. Krakowska 55

 1. Ocieplenie stropu pod poddaszem.
 2. Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia wraz z cokołem.
 3. Wymiana istniejącej stolarki drewnianej na klatkach i w piwnicach na nowe.
 4. Wymiana istniejących źródeł na oprawy ze źródłem LED.

Zadanie 4. ul. Krakowska 57

 1. Ocieplenie stropu pod poddaszem:
 2. Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia wraz z cokołem.
 3. Wymiana istniejącej stolarki drewnianej na klatkach i w piwnicach na okna PCV.
 4. Wymiana istniejących źródeł na oprawy ze źródłem LED.

Zadanie 5. ul. Krakowska 59

 1. Ocieplenie stropu pod poddaszem.
 2. Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia wraz z cokołem.
 3. Wymiana istniejącej stolarki drewnianej na klatkach i w piwnicach na okna PCV.
 4. Wymiana istniejących źródeł na oprawy ze źródłem LED.

Zadanie 6. ul. Krakowska 63

 1. Ocieplenie stropu pod poddaszem
 2. Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia wraz z cokołem. Powierzchnia ocieplenia: 931 m2 część wspólna, 14 m2 lokal usługowy.
 3. Wymiana istniejącej stolarki drewnianej na klatkach i w piwnicach na okna PCV.
 4. Wymiana istniejących źródeł na oprawy ze źródłem LED.

Zadanie 7. ul. Krzywoustego 2

 1. Ocieplenie stropu pod poddaszem.
 2. Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia wraz z cokołem. Powierzchnia ocieplenia: 1099 m2 część wspólna, 111 m2 lokal usługowy.
 3. Wymiana istniejącej stolarki drewnianej w piwnicy, na klatkach schodowych (małe okienka) oraz w części stropodachu na okna PCV. Powierzchnia okien: okna części wspólne o powierzchni : 5 m², okna lokal usługowy 3m².

Zadanie 8. ul. Opolska 14

 1. Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia wraz z cokołem. Powierzchnia ocieplenia: 1197 m2 część wspólna, 100 m2 lokal usługowy.
 2. Wymiana istniejącej stolarki drewnianej na klatkach i w piwnicach na okna PCV.
 3. Wymiana istniejących źródeł na oprawy ze źródłem LED.

Planowane efekty

Efekty realizacji projektu:

 • dostosowanie budynków do aktualnych przepisów prawa w zakresie izolacyjności cieplnej (przeprowadzone prace, m.in. docieplenie ścian zmniejszą zapotrzebowanie na ciepło, zredukują straty ciepła i przyczynią się do redukcji emisyjności obiektów);
 • obniżenie kosztów funkcjonowania budynków (wdrożenie rozwiązań termomodernizacyjnych np. ocieplenie, wymiana okien i drzwi, wygeneruje oszczędności w zakresie zużycia energii cieplnej o 3 940,782 GJ/rok; dodatkowo zmiana źródeł oświetlenia na LED wpłynie na oszczędność energii elektrycznej końcowej o 0,63 MWh/rok;
 • redukcja CO2 w wyniku realizacji inwestycji wyniesie średnio 37,5%; projekt tym samym przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców regionu;
 • realizacja projektu obejmującego docieplenie ścian zewnętrznych oraz wymianę okien i drzwi pozwoli na poprawę warunków użytkowania budynków przez mieszkańców oraz pracowników lokali usługowych zlokalizowanych w budynkach; przeprowadzone prace wpłyną na estetykę obiektów.

Całkowita wartość projektu: 2 052 946,72 PLN

Wysokość dofinansowania: 1 375 120,77 PLN

Okres realizacji projektu: 02.01.2018 r. – 30.09.2021 r.

Zgłaszanie nieprawidłowości

Istnieje mechanizm informujący o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, umożliwiający zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko i przekazanie informacji, poprzez specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

lub specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej:
www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Informacja o wyborze najkorzystniejszych oferty

Nazwa i adres Zamawiającego

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Strzelcach Opolskich

ul. Krakowska 18, 47-100 Strzelce Opolskie

Znak sprawy

SM.1.1.2021

Nazwa zamówienia

„Termomodernizacja budynków Krzywoustego 2, Opolska 14, Kupiecka 4, Krakowska 51, Krakowska 55, Krakowska 57, Krakowska 59, Krakowska 63 w Strzelcach Opolskich” – zadania 7 i 8 Projektu

 

Zadanie nr 7 – termomodernizacja budynku przy ul. Krzywoustego 2, działka nr 3663/10, Strzelce Op.

Nr. oferty

Nazwa (imię i nazwisko) wykonawców

Siedziba lub miejsce zamieszkania i adres wykonawców

Cena oferty

Ocena wg. kryteriów

1

TERMOEXPERT

ul. Broniewskiego 15 47-225 Kędzierzyn – Koźle

309 000,38

86

2

T.R.B. Piotr Tronia

ul. Bukowa 14, 42-160 Krzepice

388 000,00

68

3

Zakład Remontowo-Budowlany Ernest Gajda

ul. Szkolna 52, 47-133 Jemielnica

283 805,71

93

4

VESKO Paweł Serafin

48-355 Burgrabice 64

265 000,00

100

5

Góral Bud Porębski

Świniarsko 94, 33-395 Chełmiec

439 787,32

60

6

P.H.U. Now-Bud Leszek Nowak

ul. Osiedle 14A, 47-100 Strzelce Op.

316 755,74

83

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedziba albo adres zamieszkania wykonawcy, którego oferta została wybrana

VESKO Paweł Serafin (48-355 Burgrabice 64)

Uzasadnienie wyboru

Wybrany wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę, w ocenie zgodnej z przyjętymi kryteriami

           

 

Zadanie nr 8 – termomodernizacja budynku przy ul. Opolska 14 działka nr 1753/2, 317/6 obręb Strzelce Op.

Nr. oferty

Nazwa (imię i nazwisko) wykonawców

Siedziba lub miejsce zamieszkania i adres wykonawców

Cena oferty

Ocena wg. kryteriów

1

TERMOEXPERT

ul. Broniewskiego 15 47-225 Kędzierzyn – Koźle

286 734,17

85

2

T.R.B. Piotr Tronia

ul. Bukowa 14, 42-160 Krzepice

355 000,00

69

4

VESKO Paweł Serafin

48-355 Burgrabice 64

245 000,00

100

5

Góral Bud Porębski

Świniarsko 94, 33-395 Chełmiec

325 528,69

75

6

P.H.U. Now-Bud Leszek Nowak

ul. Osiedle 14A, 47-100 Strzelce Op.

315 143,10

78

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedziba albo adres zamieszkania wykonawcy, którego oferta została wybrana

VESKO Paweł Serafin (48-355 Burgrabice 64)

Uzasadnienie wyboru

Wybrany wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę, w ocenie zgodnej z przyjętymi kryteriami

           

 

Zbiorcze zestawienie ofert

Strzelce Opolskie; 26 lutego 2021 r.

Przedmiot zamówienia:

„Termomodernizacja budynków Krzywoustego 2, Opolska 14, Kupiecka 4, Krakowska 51, Krakowska 55, Krakowska 57, Krakowska 59, Krakowska 63 w Strzelcach Opolskich” – zadania 7 i 8 Projektu

Znak sprawy:

SM.1.1.2021

Zbiorcze zestawienie ofert – część 1 zamówienia (zadanie 7) ul. Krzywoustego 2, działka nr 3663/10, Strzelce Op.

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres oferenta

Cena oferty

Termin realizacji

1

TERMOEXPERT

ul. Broniewskiego 15 47-225 Kędzierzyn – Koźle

309 000,38

1-04-2021 … 31-05-2021

2

T.R.B. PIOTR TRONIA

ul. Bukowa 14, 42-160 Krzepice

388 000,00

1-04-2021 … 31-05-2021

3

Zakład Remontowo-Budowlany Ernest Gajda

ul. Szkolna 52, 47-133 Jemielnica,

283 805,71

1-06-2021 … 31-07-2021

4

VESKO PAWEŁ SERAFIN

48-355 Burgrabice 64

265 000,00

5-04-2021 … 4-06-2021

5

Góral Bud Porębski

Świniarsko 94, 33-395 Chełmiec,

439 787,32

1-04-2021 … 31-05-2021

6

P.H.U. Now-Bud Leszek Nowak

ul. Osiedle 14A, 47-100 Strzelce Op.

316 755,74

1-04-2021 … 31-05-2021

Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę: 282 496,36 zł

Zbiorcze zestawienie ofert – część 1 zamówienia (zadanie 8) ul. Opolska 14, działka nr 1753/2, 317/6 obręb Strzelce Opolskie

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres oferenta

Cena oferty

Termin realizacji

1

TERMOEXPERT

ul. Broniewskiego 15 47-225 Kędzierzyn – Koźle

286 734,17

1-06-2021 … 30-07-2021

2

T.R.B. PIOTR TRONIA

ul. Bukowa 14, 42-160 Krzepice

355 000,00

1-06-2021 … 31-07-2021

4

VESKO PAWEŁ SERAFIN

48-355 Burgrabice 64

245 000,00

5-04-2021 … 4-06-2021

5

Góral Bud Porębski

Świniarsko 94, 33-395 Chełmiec,

325 528,69

1-06-2021 … 31-07-2021

6

P.H.U. Now-Bud Leszek Nowak

ul. Osiedle 14A, 47-100 Strzelce Op.

315 143,10

1-06-2021 … 31-07-2021

Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę: 277 957,32 zł.

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer 2021-15603-29905

Id 29905

Powstaje w kontekście projektu
POIS.01.03.02-00-0033/17 – Termomodernizacja budynków Krzywoustego 2, Opolska 14, Kupiecka 4, Krakowska 51, Krakowska 55, Krakowska 57, Krakowska 59, Krakowska 63 w Strzelcach Opolskich

Tytuł
Termomodernizacja budynków Krzywoustego 2, Opolska 14, Kupiecka 4, Krakowska 51, Krakowska 55, Krakowska 57, Krakowska 59, Krakowska 63 w Strzelcach Opolskich

Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

 1. Dopuszcza się nieistotne zmiany postanowień niniejszej Umowy, w rozumieniu wyjaśnień do zapisu pkt. 6.5.2 ppkt. 20 Wytycznych
 2. Dopuszcza się możliwość zmiany określonego w Umowie ryczałtowego wynagrodzenia brutto, w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT
 3. Dopuszcza się możliwość zmiany określonego w Umowie zakresu robót, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom.
 4. Dopuszcza się możliwość przesunięcia rozpoczęcia robót, niemniej czas wykonania danego zadania to maksymalnie 2 miesiące, a maksymalny możliwy termin zakończenia to 31 lipca 2021 roku.
 5. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn konieczności jego przedłużenia, o ile będą one miały rzeczywisty wpływ na dotrzymanie tego termin, w następujących sytuacjach:
  1. jeżeli przyczyny konieczności przesunięcia terminu będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania placu budowy,
  2. gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
  3. gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania Umowy albo udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
  4. wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi
   odpowiedzialność,
  5. gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za
   które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
  6. jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
  7. wystąpienia okoliczności lub zdarzeń, nie zawinionych przez Wykonawcę, których nie można było przewidzieć przed podpisaniem Umowy, o charakterze nadzwyczajnym (siła wyższa – rozumiana jako zdarzenie nagłe, zewnętrzne, niezależne od woli stron, w tym również wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe, uniemożliwiające terminowe wykonanie umowy, którego zaistnienia jak i skutków nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy zachowaniu należytej staranności).
 6. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:
  1. konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w specyfikacji technicznej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
  2. konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
  3. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
 7. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót, zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany jest do przekazania Koordynatorowi wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany oraz innymi stosownymi informacjami, w szczególności precyzyjne wyliczenie czasu, o jaki należałoby przesunąć termin zakończenia zadania, propozycjami zmian, itp.
 8. Wniosek powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 15 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
 9. Zamawiający zobowiązany jest rozpatrzeć złożony wniosek w terminie 15 dni od otrzymania lub innym wspólnie uzgodnionym przez Strony i o ile uzna wniosek za zasadny przygotować stosowne zmiany
  Umowy.
 10. Jeżeli Zamawiający uzna, że wniosek jest niezasadny odrzuci go przekazując Wykonawcy stosowne uzasadnienie.
 11. Zmiana umowy, w szczególności termin zakończenia realizacji umowy, będzie możliwa tylko o ile Zamawiający uzyska zgodę Instytucji Zarządzającej projektem dofinansowania, jeżeli taka zgoda będzie wymagana.
 12. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią istotnej zmiany Umowy, następujące zmiany:
  1. danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
  2. danych teleadresowych,
  3. danych rejestrowych.

Załączniki
Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-02-04

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Przedmiar robót (część 1 – zadanie nr 7)
 3. Przedmiar robot (część 2 – zadanie nr 8)
 4. Lokalizacja obiektu przy u. Krzywoustego 2 (część 1 -zadanie 7)
 5. Lokalizacja obiektu przy ul. Opolskiej 14 (część 2 – zadanie 8)
 6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 7. Formularz ofertowy (pdf)
 8. Formularz ofertowy (docx)

Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK

Data opublikowania ogłoszenia
2021-02-04

Data ostatniej zmiany
2021-02-04

Termin składania ofert
2021-02-26 14:00:00

Planowany termin podpisania umowy
2021-03

Dane adresowe ogłoszeniodawcy
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Strzelcach Opolskich ul.
Krakowska 18, 47-100 Strzelce Opolskie
Krakowska 18
47-100 Strzelce Opolskie
NIP: 7560004735

Osoby do kontaktu
Adrian Knapiak
tel.: 693-672-782
e-mail: adrianknapiak@smstrzelce.pl Czytaj dalej