Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Strzelcach Opolskich uprzejmie informuje, że z dniem 01 czerwca 2020r. – dla lokali mieszkalnych na prawach spółdzielczych – dokonano zmniejszenia składnika opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych w pozycji dotyczącej podatków i opłat lokalnych w związku z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo odrębnej własności tych gruntów.