Nowy regulamin rozliczania kosztów gospodarki cieplnej

Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że uchwałą nr 9/22 Rady Nadzorczej z dnia 27.06.2022 został zatwierdzony nowy regulamin rozliczania kosztów gospodarki cieplnej z mocą obowiązującą od sezonu rozliczeniowego 2022/2023.

Powyższe zmiany w regulaminie zostały podyktowane z uwagi na konieczność dostosowania go do zmian w ustawie Prawo Energetyczne.