Archiwum autora: Administrator

1 2 3 4 5 16

Przetarg na wykonanie asfaltowej nawierzchni

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Strzelcach Opolskich zaprasza do składania ofert
w przetargu nieograniczonym na: 

Wykonanie asfaltowej nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych  grysowych
o pow. około 1.300 m2 wraz z ułożeniem krawężników drogowych betonowych przy budynkach mieszkalnych w Strzelcach Opolskich przy ul. Sosnowej 5,7.

Pożądany termin wykonania prac do: 31.07.2024 r.

Oferta powinna zawierać: Czytaj dalej

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich w oparciu o § 40 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Op.

I i II część Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich, odbędzie się w dniach 15 i 16 maja 2024 roku o godz. 1600 (zgodnie z harmonogramem) w sali widowiskowej Strzeleckiego Ośrodka Kultury przy Placu Stefana Żeromskiego 7 w Strzelcach Opolskich z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Wybór Prezydium.
 4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 rok.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 rok.
 7. Przedstawienie zmian w Statucie proponowanych przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz propozycji podziału zysku za 2023 rok.
 9. Przedstawienie uchwał w sprawie zbycia terenów.
 10. Wystąpienie zaproszonych gości.
 11. Dyskusja w sprawach objętych porządkiem obrad.
 12. Podjęcie uchwał:
  • zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok,
  • zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za  2023 rok,
  • zatwierdzenie zmian w Statucie proponowanych przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich,
  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok,
  • podział zysku netto za 2023 rok,
  • zbycie lokali użytkowych będących własnością Spółdzielni w drodze umowy kupna-sprzedaży,
  • zbycie działki gruntowej położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Księcia Alberta,
  • udzielenie absolutorium członkom zarządu za 2023 rok.
 13. Przedstawienie zmian w Statucie proponowanych przez członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.
 14. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 15. Zamknięcie obrad.

Wszystkie sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad, wyłożone są w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Krakowskiej 18 w Strzelcach Opolskich. Każdy Członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się z tymi dokumentami.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich

Numer części WZ Posesje Termin zebrania Miejsce
Część I Strzelce Opolskie 15.05.2024 r.          godz. 16:00 Strzelecki Ośrodek Kultury
Osiedle Piastów Śląskich 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27
ul. W. Łokietka 1, 3, 5, 7
ul. H. Pobożnego 2, 4, 6
ul. Bursztynowa 6, 8
ul. Mieszka I 5, 7
ul. Topazowa 12
ul. K. Wyszyńskiego 3, 5, 7, 8, 9
 
Część II Strzelce Opolskie 16.05.2024 r.          godz. 16:00 Strzelecki Ośrodek Kultury
ul. Asnyka 2, 4
ul. Dębowa 2, 4
ul. Krakowska 43, 51, 55, 57, 59, 63
ul. Grunwaldzka 2
ul. J. Rychla 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12
ul. Jankowskiego 1, 2, 4, 6
ul. M. Prawego 6, 7, 10, 15, 15a
ul. Matejki 6, 9, 12, 14, 19, 27
ul. Moniuszki 1, 5, 6, 6a
ul. Rynek 10-13
ul. Kupiecka 4
ul. Sienkiewicza 2a, 2b
ul. Gogolińska 13, 15, 17, 17a, 19, 19a, 21, 21a
ul. Krzywoustego 1a, 2
ul. Klonowa 2, 4, 6, 8, ul. Topolowa 2, 4
ul. Opolska 13A, 13B, 14
ul. Sosnowa 1, 4, 5, 5a, 6, 7
Szymiszów 
ul. Mała 1-3, ul. Stara Karolina 1, ul. Fabryczna 24, 27
Sucha ul. Wojska Polskiego 6
Tarnów Opolski
ul. Os. Zakładowe 1, 2, 3, 6, 9
ul. Dworcowa 9
Osowiec 
ul. Oleska 1, 1a, 3
ul. Lipowa 1, 1a, 2, 3, 3a, 8, 14, 16, 18
ul. Leśna 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 19a, 21, 21a
ul. Dworcowa 4, 4a, 5a, 5e, 5f, 6, 6a, 7, 7a, 7b, 9, 9a, 9b, 11, 11a, 11b
ul. Fabryczna 4, 6
ul. Nowa 1 (Węgry)
 
1 2 3 4 5 16