Archiwum autora: Administrator

Informacja – czujniki tlenku węgla

W związku z kończącym się okresem ważności urządzeń, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Spółdzielnia Mieszkaniowa przeprowadziła w miesiącu kwietniu 2022 przetarg i wyłoniła dostawcę nowych czujników czadu.

Nowe urządzenia będą dostarczane do wszystkich mieszkań w miesiącach czerwcu i lipcu. Na klatkach schodowych będą wywieszone ogłoszenia o dokładnej dacie wymiany czujnika.

Prosimy o przygotowanie starych czujników do zwrotu w celu utylizacji.

 

Czujniki:
– Kidde K7DCO
okres gwarancji 10 lat
zgodne z EN 50291-1:2018 ; EN 50291-2:2019

 

Pliki do pobrania:

Wsparcie dla Ukrainy

Ruszył magazyn pomocy dla uchodźców, którzy przybędą do naszego miasta. Zbierane są rzeczy, które wraz z transportem humanitarnym trafią na Ukrainę.

Wszelkie informacje dla osób chcących wesprzeć obywateli Ukrainy, znajdziesz na stronie: www.strzelceopolskie.pl

Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej przygotowała ulotki, na których zebrano najważniejsze informacje dla uchodźców z Ukrainy. https://www.prezydent.pl/

Szczegóły projektu „Termomodernizacja budynków Krzywoustego 2, Opolska 14, Kupiecka 4, Krakowska 51, Krakowska 55, Krakowska 57, Krakowska 59, Krakowska 63 w Strzelcach Opolskich”

Projekt pn. Termomodernizacja budynków Krzywoustego 2, Opolska 14, Kupiecka 4, Krakowska 51, Krakowska 55, Krakowska 57, Krakowska 59, Krakowska 63 w Strzelcach Opolskich współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków Krzywoustego 2, Opolska 14, Kupiecka 4, Krakowska 51, Krakowska 55, Krakowska 57, Krakowska 59, Krakowska 63 w Strzelcach Opolskich
Nr projektu: POIS.01.03.02-00-0033/17
Beneficjent: Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Krakowska 18
47-100 Strzelce Opolskie
telefon: +48 77 462 44 30

Przedmiot projektu
Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków Krzywoustego 2, Opolska 14, Kupiecka 4, Krakowska 51, Krakowska 55, Krakowska 57, Krakowska 59, Krakowska 63 w Strzelcach Opolskich. Zakres projektu obejmuje m.in. ocieplenie ścian i stropodachów, a także wymianę stolarki okiennej, co zwiększy izolacyjność cieplną budynku i zwiększy jego efektywność energetyczną, ograniczając przy tym ubytki ciepła do atmosfery, co znajdzie pozytywne odzwierciedlenie w ograniczeniu zmian klimatu (zmniejszenie zapotrzebowania na energię). Wnioskodawca już na etapie planowania przeciwdziała negatywnym skutkom dla środowiska, dokonując wyboru wariantów inwestycji, optymalizujących zużycie energii (cieplnej i elektrycznej) przez budynki i poprawiające komfort życia mieszkańców. Wyeliminuje to niekorzystne zjawiska niedogrzewania i przegrzewania mieszkań. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe będą nowoczesne i spełniające aktualne wymagania. Przy prawidłowej eksploatacji obiekty nie będą powodować zagrożenia dla środowiska i klimatu.

Głównym celem Projektu jest poprawa efektywności energetycznej ośmiu wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Strzelcach Opolskich. Analiza społeczno-gospodarcza pokazuje zapotrzebowanie na działania założone w projekcie i wskazuje na pozytywne otoczenie projektu, co pozwoli na efektywną realizację celów. Budynki mieszkalne w Strzelcach Opolskich borykają się z problemami związanymi z nadmierną energochłonnością i stratami ciepła. Termomodernizowanie obiekty odbiegają bardzo znacząco od odpowiedniej charakterystyki energetycznej i racjonalizacji użytkowania energii.

Zakres Projektu:

Zadanie 1. ul. Kupiecka 4

 1. Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia wraz z cokołem.
 2. Wymiana istniejącej stolarki drewnianej na klatkach i w piwnicach na okna PCV.
 3. Wymiana istniejących źródeł na oprawy ze źródłem LED.

Zadanie 2. ul. Krakowska 51

 1. Ocieplenie stropu pod poddaszem.
 2. Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia wraz z cokołem.
 3. Wymiana istniejącej stolarki drewnianej na klatkach i w piwnicach na okna PCV.
 4. Wymiana drzwi zewnętrznych starych, drewnianych na nowe.
 5. Wymiana istniejących źródeł na oprawy ze źródłem LED.

Zadanie 3. ul. Krakowska 55

 1. Ocieplenie stropu pod poddaszem.
 2. Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia wraz z cokołem.
 3. Wymiana istniejącej stolarki drewnianej na klatkach i w piwnicach na nowe.
 4. Wymiana istniejących źródeł na oprawy ze źródłem LED.

Zadanie 4. ul. Krakowska 57

 1. Ocieplenie stropu pod poddaszem:
 2. Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia wraz z cokołem.
 3. Wymiana istniejącej stolarki drewnianej na klatkach i w piwnicach na okna PCV.
 4. Wymiana istniejących źródeł na oprawy ze źródłem LED.

Zadanie 5. ul. Krakowska 59

 1. Ocieplenie stropu pod poddaszem.
 2. Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia wraz z cokołem.
 3. Wymiana istniejącej stolarki drewnianej na klatkach i w piwnicach na okna PCV.
 4. Wymiana istniejących źródeł na oprawy ze źródłem LED.

Zadanie 6. ul. Krakowska 63

 1. Ocieplenie stropu pod poddaszem
 2. Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia wraz z cokołem. Powierzchnia ocieplenia: 931 m2 część wspólna, 14 m2 lokal usługowy.
 3. Wymiana istniejącej stolarki drewnianej na klatkach i w piwnicach na okna PCV.
 4. Wymiana istniejących źródeł na oprawy ze źródłem LED.

Zadanie 7. ul. Krzywoustego 2

 1. Ocieplenie stropu pod poddaszem.
 2. Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia wraz z cokołem. Powierzchnia ocieplenia: 1099 m2 część wspólna, 111 m2 lokal usługowy.
 3. Wymiana istniejącej stolarki drewnianej w piwnicy, na klatkach schodowych (małe okienka) oraz w części stropodachu na okna PCV. Powierzchnia okien: okna części wspólne o powierzchni : 5 m², okna lokal usługowy 3m².

Zadanie 8. ul. Opolska 14

 1. Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia wraz z cokołem. Powierzchnia ocieplenia: 1197 m2 część wspólna, 100 m2 lokal usługowy.
 2. Wymiana istniejącej stolarki drewnianej na klatkach i w piwnicach na okna PCV.
 3. Wymiana istniejących źródeł na oprawy ze źródłem LED.

Planowane efekty

Efekty realizacji projektu:

 • dostosowanie budynków do aktualnych przepisów prawa w zakresie izolacyjności cieplnej (przeprowadzone prace, m.in. docieplenie ścian zmniejszą zapotrzebowanie na ciepło, zredukują straty ciepła i przyczynią się do redukcji emisyjności obiektów);
 • obniżenie kosztów funkcjonowania budynków (wdrożenie rozwiązań termomodernizacyjnych np. ocieplenie, wymiana okien i drzwi, wygeneruje oszczędności w zakresie zużycia energii cieplnej o 3 940,782 GJ/rok; dodatkowo zmiana źródeł oświetlenia na LED wpłynie na oszczędność energii elektrycznej końcowej o 0,63 MWh/rok;
 • redukcja CO2 w wyniku realizacji inwestycji wyniesie średnio 37,5%; projekt tym samym przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców regionu;
 • realizacja projektu obejmującego docieplenie ścian zewnętrznych oraz wymianę okien i drzwi pozwoli na poprawę warunków użytkowania budynków przez mieszkańców oraz pracowników lokali usługowych zlokalizowanych w budynkach; przeprowadzone prace wpłyną na estetykę obiektów.

Całkowita wartość projektu: 2 052 946,72 PLN

Wysokość dofinansowania: 1 375 120,77 PLN

Okres realizacji projektu: 02.01.2018 r. – 30.09.2021 r.

Zgłaszanie nieprawidłowości

Istnieje mechanizm informujący o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, umożliwiający zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko i przekazanie informacji, poprzez specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

lub specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej:
www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Informacja o wyborze najkorzystniejszych oferty

Nazwa i adres Zamawiającego

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Strzelcach Opolskich

ul. Krakowska 18, 47-100 Strzelce Opolskie

Znak sprawy

SM.1.1.2021

Nazwa zamówienia

„Termomodernizacja budynków Krzywoustego 2, Opolska 14, Kupiecka 4, Krakowska 51, Krakowska 55, Krakowska 57, Krakowska 59, Krakowska 63 w Strzelcach Opolskich” – zadania 7 i 8 Projektu

 

Zadanie nr 7 – termomodernizacja budynku przy ul. Krzywoustego 2, działka nr 3663/10, Strzelce Op.

Nr. oferty

Nazwa (imię i nazwisko) wykonawców

Siedziba lub miejsce zamieszkania i adres wykonawców

Cena oferty

Ocena wg. kryteriów

1

TERMOEXPERT

ul. Broniewskiego 15 47-225 Kędzierzyn – Koźle

309 000,38

86

2

T.R.B. Piotr Tronia

ul. Bukowa 14, 42-160 Krzepice

388 000,00

68

3

Zakład Remontowo-Budowlany Ernest Gajda

ul. Szkolna 52, 47-133 Jemielnica

283 805,71

93

4

VESKO Paweł Serafin

48-355 Burgrabice 64

265 000,00

100

5

Góral Bud Porębski

Świniarsko 94, 33-395 Chełmiec

439 787,32

60

6

P.H.U. Now-Bud Leszek Nowak

ul. Osiedle 14A, 47-100 Strzelce Op.

316 755,74

83

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedziba albo adres zamieszkania wykonawcy, którego oferta została wybrana

VESKO Paweł Serafin (48-355 Burgrabice 64)

Uzasadnienie wyboru

Wybrany wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę, w ocenie zgodnej z przyjętymi kryteriami

           

 

Zadanie nr 8 – termomodernizacja budynku przy ul. Opolska 14 działka nr 1753/2, 317/6 obręb Strzelce Op.

Nr. oferty

Nazwa (imię i nazwisko) wykonawców

Siedziba lub miejsce zamieszkania i adres wykonawców

Cena oferty

Ocena wg. kryteriów

1

TERMOEXPERT

ul. Broniewskiego 15 47-225 Kędzierzyn – Koźle

286 734,17

85

2

T.R.B. Piotr Tronia

ul. Bukowa 14, 42-160 Krzepice

355 000,00

69

4

VESKO Paweł Serafin

48-355 Burgrabice 64

245 000,00

100

5

Góral Bud Porębski

Świniarsko 94, 33-395 Chełmiec

325 528,69

75

6

P.H.U. Now-Bud Leszek Nowak

ul. Osiedle 14A, 47-100 Strzelce Op.

315 143,10

78

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedziba albo adres zamieszkania wykonawcy, którego oferta została wybrana

VESKO Paweł Serafin (48-355 Burgrabice 64)

Uzasadnienie wyboru

Wybrany wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę, w ocenie zgodnej z przyjętymi kryteriami