Wykaz członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich.

Imię i nazwisko   Funkcja w Radzie Nadzorczej
Zygmunt Kmiotek   Przewodniczący Rady
Antoni Karecki   Zastępca Przewodniczącego,
Henryk Mańka   Sekretarz
Dariusz Bolechowski   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Andrzej Januszewski   Przewodniczący Komisji GZMiN
Mariola Smarzych   Członek
Józef Zarówny   Członek
Barbara Kopaczewska   Członek
Jan Kowalczyk   Członek

Dyżury Członków Rady Nadzorczej w 2016 roku

Lp.

 

Termin dyżuru

 

Imię i nazwisko dyżurującego

Członka Rady Nadzorczej

 

1

 

4 styczeń 2016r.

 

Jan Kowalczyk

 

 

2

 

1 luty 2016r.

Henryk Mańka

 

3

 

7 marzec 2016r.

Antoni Karecki

 

4

 

4 kwiecień 2016r.

Andrzej Januszewski

 

5

 

2 maj 2016r.

Józef Zarówny

 

6

 

6 czerwiec 2016r.

Zygmunt Kmiotek

 

7

 

4 lipiec 2016r.

Barbara Kopaczewska

 

8

 

1 sierpień 2016r.

Jolanta Smarzych

 

9

 

5 wrzesień 2016r.

Barbara Kpaczewska

 

10

 

3 październik 2016r.

Józef Zarówny

 

11

 

7 listopad 2016r.

Dariusz Bolechowski

 

12

 

5 grudzień 2016r.

Andrzej Januszewski

Dyżury pełnione będą w godzinach 15.30 – 16.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Krakowskiej 18 w Strzelcach Opolskich