Zgłaszanie nieprawidłowości

Istnieje mechanizm informujący o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, umożliwiający zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko i przekazanie informacji, poprzez specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

lub specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej:
www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci