Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie nieprawidłowości i nadużyć finansowych

Istnieje mechanim informujący o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, umożlwiający zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzenia z Programu Infrastruktura i Środowisko i przekazanie informacji, poprzez specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl lub specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci .