Szczegóły projektu „Termomodernizacja budynków Krzywoustego 2, Opolska 14, Kupiecka 4, Krakowska 51, Krakowska 55, Krakowska 57, Krakowska 59, Krakowska 63 w Strzelcach Opolskich”

Projekt pn. Termomodernizacja budynków Krzywoustego 2, Opolska 14, Kupiecka 4, Krakowska 51, Krakowska 55, Krakowska 57, Krakowska 59, Krakowska 63 w Strzelcach Opolskich współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków Krzywoustego 2, Opolska 14, Kupiecka 4, Krakowska 51, Krakowska 55, Krakowska 57, Krakowska 59, Krakowska 63 w Strzelcach Opolskich
Nr projektu: POIS.01.03.02-00-0033/17
Beneficjent: Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Krakowska 18
47-100 Strzelce Opolskie
telefon: +48 77 462 44 30

Przedmiot projektu
Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków Krzywoustego 2, Opolska 14, Kupiecka 4, Krakowska 51, Krakowska 55, Krakowska 57, Krakowska 59, Krakowska 63 w Strzelcach Opolskich. Zakres projektu obejmuje m.in. ocieplenie ścian i stropodachów, a także wymianę stolarki okiennej, co zwiększy izolacyjność cieplną budynku i zwiększy jego efektywność energetyczną, ograniczając przy tym ubytki ciepła do atmosfery, co znajdzie pozytywne odzwierciedlenie w ograniczeniu zmian klimatu (zmniejszenie zapotrzebowania na energię). Wnioskodawca już na etapie planowania przeciwdziała negatywnym skutkom dla środowiska, dokonując wyboru wariantów inwestycji, optymalizujących zużycie energii (cieplnej i elektrycznej) przez budynki i poprawiające komfort życia mieszkańców. Wyeliminuje to niekorzystne zjawiska niedogrzewania i przegrzewania mieszkań. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe będą nowoczesne i spełniające aktualne wymagania. Przy prawidłowej eksploatacji obiekty nie będą powodować zagrożenia dla środowiska i klimatu.

Głównym celem Projektu jest poprawa efektywności energetycznej ośmiu wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Strzelcach Opolskich. Analiza społeczno-gospodarcza pokazuje zapotrzebowanie na działania założone w projekcie i wskazuje na pozytywne otoczenie projektu, co pozwoli na efektywną realizację celów. Budynki mieszkalne w Strzelcach Opolskich borykają się z problemami związanymi z nadmierną energochłonnością i stratami ciepła. Termomodernizowanie obiekty odbiegają bardzo znacząco od odpowiedniej charakterystyki energetycznej i racjonalizacji użytkowania energii.

Zakres Projektu:

Zadanie 1. ul. Kupiecka 4

 1. Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia wraz z cokołem.
 2. Wymiana istniejącej stolarki drewnianej na klatkach i w piwnicach na okna PCV.
 3. Wymiana istniejących źródeł na oprawy ze źródłem LED.

Zadanie 2. ul. Krakowska 51

 1. Ocieplenie stropu pod poddaszem.
 2. Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia wraz z cokołem.
 3. Wymiana istniejącej stolarki drewnianej na klatkach i w piwnicach na okna PCV.
 4. Wymiana drzwi zewnętrznych starych, drewnianych na nowe.
 5. Wymiana istniejących źródeł na oprawy ze źródłem LED.

Zadanie 3. ul. Krakowska 55

 1. Ocieplenie stropu pod poddaszem.
 2. Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia wraz z cokołem.
 3. Wymiana istniejącej stolarki drewnianej na klatkach i w piwnicach na nowe.
 4. Wymiana istniejących źródeł na oprawy ze źródłem LED.

Zadanie 4. ul. Krakowska 57

 1. Ocieplenie stropu pod poddaszem:
 2. Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia wraz z cokołem.
 3. Wymiana istniejącej stolarki drewnianej na klatkach i w piwnicach na okna PCV.
 4. Wymiana istniejących źródeł na oprawy ze źródłem LED.

Zadanie 5. ul. Krakowska 59

 1. Ocieplenie stropu pod poddaszem.
 2. Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia wraz z cokołem.
 3. Wymiana istniejącej stolarki drewnianej na klatkach i w piwnicach na okna PCV.
 4. Wymiana istniejących źródeł na oprawy ze źródłem LED.

Zadanie 6. ul. Krakowska 63

 1. Ocieplenie stropu pod poddaszem
 2. Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia wraz z cokołem. Powierzchnia ocieplenia: 931 m2 część wspólna, 14 m2 lokal usługowy.
 3. Wymiana istniejącej stolarki drewnianej na klatkach i w piwnicach na okna PCV.
 4. Wymiana istniejących źródeł na oprawy ze źródłem LED.

Zadanie 7. ul. Krzywoustego 2

 1. Ocieplenie stropu pod poddaszem.
 2. Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia wraz z cokołem. Powierzchnia ocieplenia: 1099 m2 część wspólna, 111 m2 lokal usługowy.
 3. Wymiana istniejącej stolarki drewnianej w piwnicy, na klatkach schodowych (małe okienka) oraz w części stropodachu na okna PCV. Powierzchnia okien: okna części wspólne o powierzchni : 5 m², okna lokal usługowy 3m².

Zadanie 8. ul. Opolska 14

 1. Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia wraz z cokołem. Powierzchnia ocieplenia: 1197 m2 część wspólna, 100 m2 lokal usługowy.
 2. Wymiana istniejącej stolarki drewnianej na klatkach i w piwnicach na okna PCV.
 3. Wymiana istniejących źródeł na oprawy ze źródłem LED.

Planowane efekty

Efekty realizacji projektu:

 • dostosowanie budynków do aktualnych przepisów prawa w zakresie izolacyjności cieplnej (przeprowadzone prace, m.in. docieplenie ścian zmniejszą zapotrzebowanie na ciepło, zredukują straty ciepła i przyczynią się do redukcji emisyjności obiektów);
 • obniżenie kosztów funkcjonowania budynków (wdrożenie rozwiązań termomodernizacyjnych np. ocieplenie, wymiana okien i drzwi, wygeneruje oszczędności w zakresie zużycia energii cieplnej o 3 940,782 GJ/rok; dodatkowo zmiana źródeł oświetlenia na LED wpłynie na oszczędność energii elektrycznej końcowej o 0,63 MWh/rok;
 • redukcja CO2 w wyniku realizacji inwestycji wyniesie średnio 37,5%; projekt tym samym przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców regionu;
 • realizacja projektu obejmującego docieplenie ścian zewnętrznych oraz wymianę okien i drzwi pozwoli na poprawę warunków użytkowania budynków przez mieszkańców oraz pracowników lokali usługowych zlokalizowanych w budynkach; przeprowadzone prace wpłyną na estetykę obiektów.

Całkowita wartość projektu: 2 052 946,72 PLN

Wysokość dofinansowania: 1 375 120,77 PLN

Okres realizacji projektu: 02.01.2018 r. – 30.09.2021 r.