Ważna informacja

Informujemy mieszkańców, że oprócz odczytów w najbliższych tygodniach nastąpi wymiana podzielników ciepła wyparkowych na elektroniczne.

Mieszkańcy o terminie wymiany zostaną poinformowani osobnym ogłoszeniem.

W związku z wymianą i utylizacją starych podzielników nie będzie możliwości wykonania powtórnych odczytów kontrolnych jak również rozpatrzenia ewentualnych reklamacji dotyczących ilości odparowanej cieczy.

Prosimy o szczególną uwagę oraz sprawdzenie protokołu odczytu przy pracowniku.