Archiwum autora: ela

ZMIANA TARYFY NA DOSTAWĘ CIEPŁA DO BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH W STRZELCACH OPOLSKICH

Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że Energetyka Cieplna Opolszczyzny zwiększyła w 2022 roku cenę za dostawę 1 GJ energii cieplnej z 38,64 zł na 75,48 zł (wzrost o 95%). Nowa taryfa za dostawę energii cieplnej obowiązuje od 28.06.2022 roku.

Aktualnie zgodnie z ustawą z dnia 13.01.2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 196) na dostawę ciepła do 31.07.2022 r. obowiązuje obniżona do 5% stawka podatku VAT.

Ważna informacja

Nie przychodź, zadzwoń

W związku z trwającym stanem epidemii Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich zwraca się z prośbą o ograniczenie wizyt w siedzibie Spółdzielni oraz podległych administracjach do minimum. 

Prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy. Godziny naszej pracy pozostają bez zmian.

Przypominamy, że istnieje możliwość bezpośredniej obsługi, po uprzednim ustaleniu terminu drogą telefoniczną lub mailową, przy zachowaniu odpowiednich rygorów sanitarnych (maseczka, rękawiczki).

Telefony kontaktowe i inne informacje znajdują się na stronie internetowej: smstrzelce.pl oraz na tablicach ogłoszeń.