Wykaz członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich.

Imię i nazwisko Funkcja w Radzie Nadzorczej
Dariusz Bolechowski Przewodniczący Rady
Antoni Karecki Zastępca Przewodniczącego,
Jan Gola Sekretarz
Bożena Mańka-Capała Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Andrzej Januszewski Przewodniczący Komisji GZMiN
Janina Pasierbska Członek
Józef Zarówny Członek
Danuta Urbaniak Członek
Jan Kowalczyk Członek

Dyżury  Członków  Rady  Nadzorczej  w  2020  roku

Lp.  Termin dyżuru Imię i nazwisko dyżurującego
Członka Rady Nadzorczej
1 13 styczeń 2020 r. Janina Pasierbska
2 3 luty 2020 r. Jan Kowalczyk
3 2 marzec 2020 r. Józef Zarówny
4 6 kwiecień 2020 r. Antoni Karecki
5 4 maj 2020 r. Danuta Urbaniak

Dyżury pełnione będą w godzinach 15.30 – 16.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Krakowskiej 18 w Strzelcach Opolskich