Ważna informacja

Nie przychodź, zadzwoń

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich zwraca się z prośbą o ograniczenie wizyt w siedzibie Spółdzielni oraz podległych administracjach do minimum. 

Zapraszamy Państwa do Spółdzielni w godz. 9:00-13:00 wyłącznie w pilnych sprawach. Nasi pracownicy pomogą telefonicznie zweryfikować przypadki, w których Państwa obecność jest niezbędna.

Prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy. Godziny naszej pracy pozostają bez zmian.

Telefony kontaktowe i inne informacje znajdują się na stronie internetowej: smstrzelce.pl oraz na tablicach ogłoszeń.