ODWOŁANIE PRZETARGU

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich zawiadamia, że przetarg na sprzedaż mieszkań ogłoszony na 24.03.2020 r. zostaje odwołany.

Informacja o kolejnym przetargu, zostanie podana w terminie późniejszym.