K O M U N I K A T

W związku z potwierdzonym przypadkiem koronawirusa w naszym mieście, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich zwraca się z prośbą o ograniczenie        wizyt w siedzibie oraz administracjach Spółdzielni do            minimum.
Prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy. Nasi pracownicy pomogą telefonicznie zweryfikować przypadki, w których Państwa obecność jest niezbędna. Przypominamy, że     wszelkie opłaty można wnosić przelewem.