Przetarg ustny na sprzedaż lokali.

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Krakowskiej 18 w Strzelcach Opolskich ogłasza, że w dniu 24.03.2020 r. o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni, odbędzie się przetarg ustny na:

  1. ustanowienie odrębnej własności lokali i przeniesienie ich własności wraz z udziałem w gruncie oraz częściach wspólnych budynku:
    • Strzelce Op., ul. ul. Matejki 6/8 – pow. użytk. 59,60 m2 (2 pok. + k.), I p. – cena wywoławcza – 62.160,00 zł.
    • Osowiec, ul. Nowa 1/4 – pow. użytk. 72,20 m2 (3 pok.+k.), I p. -cena wywoławcza – 86.049,00 zł.
  2. sprzedaż na odrębną własność lokalu i przeniesienie jego własności wraz z udziałem w gruncie oraz częściach wspólnych budynku:
    • Osowiec, ul. Leśnej 6/2 – pow. użytk. 38,20 m2 (1 pok.+ kuchnia), parter – cena wywoławcza – 65.823,00 zł.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, (w siedzibie Spółdzielni przy ul. Krakowskiej 18 w pok. 4 lub na konto 24 1020 3714 0000 4202 0007 8170)  najpóźniej do godz. 930 w dniu 24.03.2020 r.  oraz złożenie oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu, warunkami i zasadami przetargu oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wadium przepada na rzecz Spółdzielni w razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy.

Osoba wygrywająca przetarg, zobowiązana jest do dokonania zapłaty pełnej zaoferowanej kwoty, opłaty przekształceniowej w związku ze zmianą prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu oraz innych opłat poniesionych przez Spółdzielnię do przygotowania przetargu w ciągu 30 dni od zatwierdzenia przetargu przez Zarząd.

Koszty opłat notarialnych, sądowych i innych przewidzianych w Regulaminie przetargów na zbycie i najem lokali oraz innych nieruchomości w Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich ponosi nabywca i uiści je przy sporządzeniu aktu notarialnego.

Informacje o sposobie udostępniania lokalu do obejrzenia udzielane są w siedzibie Spółdzielni (pok. 2), tel. 77 462 44 41.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo unieważnienia części lub całości przetargu, bądź wycofanie się z przetargu bez podania przyczyny.