Archiwum kategorii: Strona główna

Ważna informacja

Nie przychodź, zadzwoń

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich zwraca się z prośbą o ograniczenie wizyt w siedzibie Spółdzielni oraz podległych administracjach do minimum. 

Zapraszamy Państwa do Spółdzielni w godz. 9:00-13:00 wyłącznie w pilnych sprawach. Nasi pracownicy pomogą telefonicznie zweryfikować przypadki, w których Państwa obecność jest niezbędna.

Prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy. Godziny naszej pracy pozostają bez zmian.

Telefony kontaktowe i inne informacje znajdują się na stronie internetowej: smstrzelce.pl oraz na tablicach ogłoszeń.

ODWOŁANIE PRZETARGU

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich zawiadamia, że przetarg na sprzedaż mieszkań ogłoszony na 24.03.2020 r. zostaje odwołany.

Informacja o kolejnym przetargu, zostanie podana w terminie późniejszym.

K O M U N I K A T

W związku z potwierdzonym przypadkiem koronawirusa w naszym mieście, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich zwraca się z prośbą o ograniczenie        wizyt w siedzibie oraz administracjach Spółdzielni do            minimum.
Prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy. Nasi pracownicy pomogą telefonicznie zweryfikować przypadki, w których Państwa obecność jest niezbędna. Przypominamy, że     wszelkie opłaty można wnosić przelewem.

Komunikat dla mieszkańców

Informujemy mieszkańców, ze z dniem 01 lutego 2020 r. Energetyka Cieplna Opolszczyzny wprowadziła nową Taryfę dla ciepła nr 19/2020, zgodnie z którą ceny za dostawę energii cieplnej zostały podwyższone o 5%.

Taryfa została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki numer 7/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r.

Przetarg ustny na sprzedaż lokali.

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Krakowskiej 18 w Strzelcach Opolskich ogłasza, że w dniu 24.03.2020 r. o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni, odbędzie się przetarg ustny na:

  1. ustanowienie odrębnej własności lokali i przeniesienie ich własności wraz z udziałem w gruncie oraz częściach wspólnych budynku:
    • Strzelce Op., ul. ul. Matejki 6/8 – pow. użytk. 59,60 m2 (2 pok. + k.), I p. – cena wywoławcza – 62.160,00 zł.
    • Osowiec, ul. Nowa 1/4 – pow. użytk. 72,20 m2 (3 pok.+k.), I p. -cena wywoławcza – 86.049,00 zł.
  2. sprzedaż na odrębną własność lokalu i przeniesienie jego własności wraz z udziałem w gruncie oraz częściach wspólnych budynku:
    • Osowiec, ul. Leśnej 6/2 – pow. użytk. 38,20 m2 (1 pok.+ kuchnia), parter – cena wywoławcza – 65.823,00 zł.

Czytaj dalej