Archiwum kategorii: Ogłoszenia

Ważna informacja

Nie przychodź, zadzwoń

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich zwraca się z prośbą o ograniczenie wizyt w siedzibie Spółdzielni oraz podległych administracjach do minimum. 

Zapraszamy Państwa do Spółdzielni w godz. 9:00-13:00 wyłącznie w pilnych sprawach. Nasi pracownicy pomogą telefonicznie zweryfikować przypadki, w których Państwa obecność jest niezbędna.

Prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy. Godziny naszej pracy pozostają bez zmian.

Telefony kontaktowe i inne informacje znajdują się na stronie internetowej: smstrzelce.pl oraz na tablicach ogłoszeń.

Komunikat dla mieszkańców

Informujemy mieszkańców, ze z dniem 01 lutego 2020 r. Energetyka Cieplna Opolszczyzny wprowadziła nową Taryfę dla ciepła nr 19/2020, zgodnie z którą ceny za dostawę energii cieplnej zostały podwyższone o 5%.

Taryfa została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki numer 7/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r.

Ostrzeżenie nt. ciągów zwrotnych

Informuje się mieszkańców, że w okresie jesienno – zimowo – wiosennym może występować okresowo zjawisko zwrotnych ciągów w instalacji wentylacyjno – kominowej, stanowiące poważne zagrożenie życia i bezpieczeństwa mieszkańców.

Spowodowane to może być zbytnim doszczelnieniem stolarki okiennej, obniżeniem temperatury zewnętrznej, intensywnymi opadami śniegu.

Mając powyższe na uwadze, prosi się mieszkańców o częste wietrzenie pomieszczeń, szczególnie w trakcie używania urządzeń gazowych oraz pieców węglowych.

W przypadku stwierdzenia, pomimo dostosowania się do powyższego zalecenia, jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu wentylacji, prosimy o informację pod nr telefonu 774630045.

Ważna informacja

Informujemy mieszkańców, że oprócz odczytów w najbliższych tygodniach nastąpi wymiana podzielników ciepła wyparkowych na elektroniczne.

Mieszkańcy o terminie wymiany zostaną poinformowani osobnym ogłoszeniem.

W związku z wymianą i utylizacją starych podzielników nie będzie możliwości wykonania powtórnych odczytów kontrolnych jak również rozpatrzenia ewentualnych reklamacji dotyczących ilości odparowanej cieczy.

Prosimy o szczególną uwagę oraz sprawdzenie protokołu odczytu przy pracowniku.