Archiwum autora: ela

Ważna informacja

Nie przychodź, zadzwoń

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich zwraca się z prośbą o ograniczenie wizyt w siedzibie Spółdzielni oraz podległych administracjach do minimum. 

Zapraszamy Państwa do Spółdzielni w godz. 9:00-13:00 wyłącznie w pilnych sprawach. Nasi pracownicy pomogą telefonicznie zweryfikować przypadki, w których Państwa obecność jest niezbędna.

Prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy. Godziny naszej pracy pozostają bez zmian.

Telefony kontaktowe i inne informacje znajdują się na stronie internetowej: smstrzelce.pl oraz na tablicach ogłoszeń.

ODWOŁANIE PRZETARGU

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich zawiadamia, że przetarg na sprzedaż mieszkań ogłoszony na 24.03.2020 r., zostaje odwołany.

Informacja o kolejnym przetargu, zostanie podana w terminie późniejszym.

MIESZKANIA DO ZASIEDLENIA

– Osowiec, ul. Nowa 1/4 – pow. użytk. 72,70 m2 (3 pok. + k.), I p.

– Osowiec, ul. Leśna 6/2 – pow. użytk. 38,20 m2 (1 pok. + k.), parter

– Strzelce Op., ul. Matejki 6/8 – pow. użytk. 59,60 m2 (2 pok. + k.), I p.,

Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone po ogłoszeniu przetargu.

ODWOŁANIE PRZETARGU

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich zawiadamia, że przetarg na sprzedaż mieszkań ogłoszony na 24.03.2020 r. zostaje odwołany.

Informacja o kolejnym przetargu, zostanie podana w terminie późniejszym.

K O M U N I K A T

W związku z potwierdzonym przypadkiem koronawirusa w naszym mieście, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich zwraca się z prośbą o ograniczenie        wizyt w siedzibie oraz administracjach Spółdzielni do            minimum.
Prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy. Nasi pracownicy pomogą telefonicznie zweryfikować przypadki, w których Państwa obecność jest niezbędna. Przypominamy, że     wszelkie opłaty można wnosić przelewem.