Wykaz członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich.

Imię i nazwisko Funkcja w Radzie Nadzorczej
Dariusz Bolechowski Przewodniczący Rady
Antoni Karecki Zastępca Przewodniczącego,
Jan Gola Sekretarz
Bożena Mańka-Capała Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Andrzej Januszewski Przewodniczący Komisji GZMiN
Janina Pasierbska Członek
Józef Zarówny Członek
Danuta Urbaniak Członek
Jan Kowalczyk Członek

Dyżury  Członków  Rady  Nadzorczej  w  2019  roku

Lp.  Termin dyżuru Imię i nazwisko dyżurującego
Członka Rady Nadzorczej
1 7 styczeń 2019 r. Jan Kowalczyk
2 4 luty 2019 r. Bożena Mańka-Capała
3 4 marzec 2019 r. Józef Zarówny
4 1 kwiecień 2019 r. Danuta Urbaniak
5 6 maj 2019 r. Janina Pasierbska
6 3 czerwiec 2019 r. Jan Gola
7 1 lipiec 2019 r. Andrzej Januszewski
8 5 sierpień 2019 r. Antoni Karecki
9 2 wrzesień 2019 r. Jan Kowalczyk
10 7 październik 2019 r. Danuta Urbaniak
11 4 listopad 2019 r. Dariusz Bolechowski
12 2 grudzień 2019 r. Andrzej Januszewski

Dyżury pełnione będą w godzinach 15.30 – 16.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Krakowskiej 18 w Strzelcach Opolskich