Przetarg ustny na sprzedaż lokali.

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Krakowskiej 18 w Strzelcach Opolskich ogłasza, że w dniu 05.12.2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni, odbędzie się przetarg ustny na:

  1. ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie jego własności wraz z udziałem w gruncie oraz częściach wspólnych budynku:
    • Strzelce Op., ul. Kard. Wyszyńskiego 5/43 – pow. użytk. 44,40 m2 (2 pok.+k.), IV p. – cena wywoławcza – 108.652,00 zł.
  2. sprzedaż na odrębną własność lokali i przeniesienie ich własności wraz z udziałem w gruncie oraz częściach wspólnych budynku:
    • Strzelce Op., ul. B. Krzywoustego 2/15 – pow. użytk. 38,36 m2 (1 pok.+k.), II p. – cena wywoławcza – 95.804,00 zł.
    • Tarnów Op., Os. Zakładowe 3A/13 – pow. użytk. 58,55 m2 (3 pok.+k.), IV p. – cena wywoławcza – 133.614,00 zł.
    • Tarnów Op., Os. Zakładowe 1C/32 – pow. użytk. 33,94 m2 (2 pok.), parter – cena wywoławcza – 76.733,00 zł.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, (w siedzibie Spółdzielni przy ul. Krakowskiej 18 w pok. 4 lub na konto 24 1020 3714 0000 4202 0007 8170)  najpóźniej do godz. 930 w dniu 05.12.2019 r.  oraz złożenie oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu, warunkami i zasadami przetargu oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wadium przepada na rzecz Spółdzielni w razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy.

Osoba wygrywająca przetarg, zobowiązana jest do dokonania zapłaty pełnej zaoferowanej kwoty oraz innych opłat poniesionych przez Spółdzielnię do przygotowania przetargu w ciągu 30 dni od zatwierdzenia przetargu przez Zarząd.

Koszty opłat notarialnych, sądowych i innych przewidzianych w Regulaminie przetargów na zbycie i najem lokali oraz innych nieruchomości w Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich ponosi nabywca i uiści je przy sporządzeniu aktu notarialnego.

Informacje o sposobie udostępniania lokalu do obejrzenia udzielane są w siedzibie Spółdzielni (pok. 2), tel. 77 462 44 41.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo unieważnienia części lub całości przetargu, bądź wycofanie się z przetargu bez podania przyczyny.