Archiwum kategorii: Ogłoszenia

Ostrzeżenie nt. ciągów zwrotnych

Informuje się mieszkańców, że w okresie jesienno – zimowo – wiosennym może występować okresowo zjawisko zwrotnych ciągów w instalacji wentylacyjno – kominowej, stanowiące poważne zagrożenie życia i bezpieczeństwa mieszkańców.

Spowodowane to może być zbytnim doszczelnieniem stolarki okiennej, obniżeniem temperatury zewnętrznej, intensywnymi opadami śniegu.

Mając powyższe na uwadze, prosi się mieszkańców o częste wietrzenie pomieszczeń, szczególnie w trakcie używania urządzeń gazowych oraz pieców węglowych.

W przypadku stwierdzenia, pomimo dostosowania się do powyższego zalecenia, jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu wentylacji, prosimy o informację pod nr telefonu 774630045.

Ważna informacja

Informujemy mieszkańców, że oprócz odczytów w najbliższych tygodniach nastąpi wymiana podzielników ciepła wyparkowych na elektroniczne.

Mieszkańcy o terminie wymiany zostaną poinformowani osobnym ogłoszeniem.

W związku z wymianą i utylizacją starych podzielników nie będzie możliwości wykonania powtórnych odczytów kontrolnych jak również rozpatrzenia ewentualnych reklamacji dotyczących ilości odparowanej cieczy.

Prosimy o szczególną uwagę oraz sprawdzenie protokołu odczytu przy pracowniku.