Mieszkania do zasiedlenia

Na sprzedaż:

 • Strzelce Op., ul. Kard. Wyszyńskiego 5/87 – pow. użytk. 44,40 m2 (2 pok.+k.), III p.
 • Strzelce Op., ul. Gogolińska 15/9 – pow. użytk. 40,60 m2 (1 pok.+k.), II p.
 • Strzelce Op., ul. Matejki 12/7 – pow. użytk. 60,19 m2 (2 pok.+k.), I p.
 • Strzelce Op., ul. Matejki 9/3 – pow. użytk. 55,09 m2 (3 pok.+k.), I p.
 • Strzelce Op., ul. Matejki 6/7 – pow. użytk. 59,10 m2 (2 pok.+k.), I p.
 • Strzelce Op., ul. Matejki 14/6 – pow. użytk. 59,20 m2 (3 pok.+k.), I p.
 • Strzelce Op., ul. Matejki 14/7 – pow. użytk. 59,70 m2 (3 pok.+k.), I p.
 • Tarnów Op., Os. Zakładowe 6A/5 – pow. użytk. 21,09 m2  (1 pok.), I p.

Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone po ogłoszeniu przetargu

Zawiadomienie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich w oparciu o § 40 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich

Zebranie odbędzie się w dwóch częściach, I część w dniu 08.05.2018r., II część w dniu 09.05.2018r. o godz. 1600 (podział wg. harmonogramu) w sali widowiskowej Strzeleckiego Ośrodka Kultury przy Placu Stefana Żeromskiego 7 w Strzelcach Opolskich z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Prezydium.
 3. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017r.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółdzielni oraz realizacji kierunków działania za rok 2017.
 6. Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych.
 7. Przedstawienie zmian w Statucie.
 8. Przedstawienie uchwały dotyczącej rozszerzenia kierunków działania spółdzielni na lata 2017 – 2020
 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego i wyniku bilansu za 2017 rok.
 10. Przedstawienie uchwały określającej najwyższą kwotę zobowiązań jaką spółdzielnia może zaciągnąć.
 11. Wystąpienie zaproszonych gości.
 12. Dyskusja w sprawach objętych porządkiem obrad.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok,
 • zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółdzielni oraz realizacji kierunków działania za 2017 rok,
 • zatwierdzenie zmian w Statucie,
 • zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok,
 • podział wyniku finansowego uzyskanego za 2017 rok,
 • określenie najwyższej kwoty zobowiązań jaką spółdzielnia może zaciągnąć,
 • upoważnienia Zarządu do zaciągnięcia zobowiązań finansowych ze środków POIiŚ oraz dokonanie czynności związanych z realizacją wniosku o dofinansowanie,
 • rozszerzenie kierunków działania spółdzielni na lata 2017 – 2020,
 • udzielenie absolutorium członkom zarządu,
 • zatwierdzenie uchwał zgłoszonych na Walne Zgromadzenie przez członków spółdzielni,
 • zatwierdzenie wniosków zgłoszonych na Walne Zgromadzenie przez członków spółdzielni.
 1. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 2. Zamknięcie obrad.

Wszystkie sprawozdania i projekty uchwał które będą przedmiotem obrad wyłożone będą w sekretariacie siedziby spółdzielni przy ulicy Krakowskiej 18 w Strzelcach Opolskich od dnia 24.04.2018r. Każdy członek spółdzielni ma prawo zapoznać się z tymi dokumentami.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich

Harmonogram WZ 2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Strzelcach Opolskich zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na :

Dostawę i montaż stolarki okiennej PCV, 5 komorowej w kolorze białym wraz z obróbką tynkarską i przemalowaniem ościeży oraz utylizacją starej stolarki do następujących budynków mieszkalnych:

Stolarka do realizacji sukcesywnie do 31 października 2018 r. (wymiary orientacyjne)

 • Asnyka 2,4 (wymiar w świetle ościeży 1,43 x 1,10; podział ½, skrzydła
  uchylno – rozwieralne), ilość szt. 24;
 • Jankowskiego 1,2,4,6 (wymiar w świetle 1,44 x 0,88; jednodzielne, skrzydła
  uchylno – rozwieralne), ilość szt. 48;
 • Moniuszki 1 (wymiar w świetle 1,40 x 1,50; podział ½, skrzydła
  uchylno – rozwieralne), ilość szt. 16;
 • Krakowska 43 (wymiar w świetle 1,65 x 0,74; jednodzielne, skrzydła
  uchylne – z możliwością otwarcia), ilość szt. 9
 • Jana Rychla 2,4,6,7,8,10,12 (wymiar w świetle 2,03 x 1,09; podział ½, skrzydła uchylno – rozwieralne), ilość szt. 136;
 • Dębowa 2,4 (wymiar w świetle 1,43 x 1,10; podział ½, skrzydła
  uchylno – rozwieralne), ilość szt. 32,
 • Marka Prawego 6,7,10 (wymiar w świetle 0,80 x 1,18; jednodzielne, skrzydła
  uchylno – rozwieralne) ilość szt. 52
 • Piastów Śląskich 6 (wymiar w świetle 2,03 x 1,15; podział ½, skrzydła
  uchylno – rozwieralne) ilość szt. 16
 • Piastów Śląskich 8 (wymiar w świetle 1,48 x 0,87; jednodzielne, skrzydła
  uchylno – rozwieralne) ilość szt. 20

 Termin wykonania prac : 31 październik 2018 r.

Płatność – sukcesywnie za każdy zrealizowany budynek w 2018 r. Czytaj dalej

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Strzelcach Opolskich zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

Dostawę i montaż stolarki drzwiowej (profil aluminiowy MB 45, 5 komorowej, kolor brązowy wraz z obróbką tynkarską i przemalowaniem ościeży oraz utylizacja starej stolarki drzwiowej), do następujących budynków mieszkalnych:

 • Piastów Śląskich 7 – 3 szt.
 • Piastów Śląskich 8 – 5 szt.
 • Piastów Śląskich 17 – 5 szt.
 • Piastów Śląskich 18 – 3 szt.
 • Opolska 13A – 1 szt.
 • Opolska 13B – 1 szt.
 • Pobożnego 2,4,6 – 3 szt.
 • Mieszka I 5,7 – 3 szt.
 • Bursztynowa 6,8 – 4 szt.
 • Łokietka 1,3,5,7 – 6 szt.
 • Gogolińska 17-21 – 6 szt.
 • Piastów Śląskich 9 – 5 szt.
 • Piastów Śląskich 10 – 6 szt.
 • Piastów Śląskich 13 – 6 szt.
 • Piastów Śląskich 14 – 6 szt.
 • Matejki 14,19 – 2 szt.
 • Matejki 27 – 2 szt.
 • Grunwaldzka 2 (galerie) – 4 szt.
 • Opolska 13A (galerie) – 4 szt.
 • Opolska 13B (galerie) – 4 szt.

Czytaj dalej

Uwaga Gimnazjalisto !!!!

Rozpoczęła się rekrutacja uczniów na rok szkolny 2018/2019.
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Strzelcach Opolskich przyjmie uczniów na praktyczną naukę w zawodach:

 • elektryk
 • monter instalacji i urządzeń sanitarnych

Gwarantujemy uczciwe warunki zatrudnienia młodocianych pracowników oraz rzetelne przygotowanie do zawodu.
Szczegółowe informacje uzyskać można osobiście w dziale kadr (pokój nr 2) w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Krakowskiej 18 w Strzelach Opolskich lub telefonicznie pod numerem 774624442.